Nors tegu truputį Kalėdos turi būti
Ši knyga atspindi mūsų  krašto etninę kultūrą, Kalėdų, Advento ir Kūčių prasmę bei tradicijas. Rinkinyje Aleksndro Žarskaus knygos „Kalėdinis virsmas. Adventas. Kūčios. Kalėdos“ ištraukos bei keturiasdešimt šešių lietuvių poetų eilėraščiai.


UDK 821.172-1(082)
No-89

ISBN 978-9955-9603-4-8

Sudarytojas
Algirdas Meškauskas


Auginas Balys
Kalėdų malda (ištrauka)

KAI sėsi tu
Prie švento Kūčių stalo -
Tegrįžta atminimuose -
Jaunystė ir linksmi veidai
Tų išsibarsčiusių draugų
Kurių galva nubalo,
Ir tų, kurie sutirpo
Laiko rūkuose,
Kaip smilkstančios dainos
Aidai
Anų gražių, nušvitusių svajonių,
Šviesių mūs idealų
Ir kelionių –

KAI sėsi tu
Prie švento Kūčių stalo -
Težydi širdyje viltis,
Kurių atsinešei čionai -
Tebūna ji želmuo,
Kurs pusnyse
Dar nesušalo -
Nes ir pūgoj
Pavasariu tu gyvenai,
Minčių sparnais
Lankydamas Kalėdų rytą
Vaikystės slenkstį
Užpustytą –

1983.12.11