Nuotraukos praeitį saugo
Pirmoji mano nuotrauka, man du metai. Tėtis - Ignas, mama - Elzbieta, ir baba - Agnieška, tečio mama.
Net tėvai negalėjo paaiškinti kaip čia nutiko, kad tik dviejų metų pirmąsyk nufotografavo.

Daržo fone:) Kiemas Vidsodyje buvo labai patogus - erdvus, didelis sodas ir viskas pačiame kaimo centre.

Telšiai. Su mama.  XVII a. patranka menanti ne tik karus su Švedija...

Gimtieji namai... Namas tebestovi, mažai pasikeitęs. Tos pačios durys...

Tos pačios durys... prie kuriu aš su tėvais...

Nuotraukoje mano mamos tėvai, mano seneliai Jonas Vaišvila ir Petronelė Dokšaitė Vaišvilienė.
Tas mažius, tai aš dar nemokyklinis. Paauglys kairėje kaimyno Jono Daunio anūkas (pavardės neatsimenu).
Seneliai kraustosi iš Lukšių kaimo vienkiemio viduryje miškų šalia Aunuvos upės į Vidsodį, kur pasistatė kitą trobą. Mano seneliai visą pokarį buvo partizanų ryšininkai, bet tremties išvengė. Prisikentėjo ir Lietuvoje. Partizanai buvo kaimyno Vilbaso du sūnūs ir senelės tetos vyras Valčikas.Pabaigus pirmąją klasę. Aš išsišiepęs šalia pirmosios savo mokytojos Metrikienės.


Štai taip šiandien atrodo ta vieta, kurioje fotografavomės pirmokai.  Senoji mokykla užkalta lentomis, niekam nebereikalinga baigia sugriūti. Vidsodis turi naują, mūrinę mokyklą.


Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. Klebonas Zigmantas Syrius su parapijiečiais ją  pastatė 1939 m.
Man prisimena dideli atlaidai ir moterėlės šventoriuje pardavinėjančios saldumynus. Kad jais nesigundyčiau, tėvas pasakė, kad tuos saldainius tos moterys laiko po sijonais. Todėl nei pirkau, nei kas galėjo man įsiūlyti:) Tėvo žodžiuose buvo tiesos, nes pamačius ateinantį milicininką, daugelis prekes slėpdavo būtent po ilgais sijonais.
Labai pasigendu varpinės, kuri stovėjo palei vartus į šventorių...
Pirmoji komunija Luokėje gal 1972 m. vasarą. Kunigas Liudas Serapinas (2010 m. gruodžio 7 d., eidamas 88-sius metus, kunigas L.Serapinas  Palangoje buvo  partrenktas automobilio ir mirė). 


Tryliktas gimtadienis. Paskutinėje eilėje - aš  kairėje, centre - Algis Grigaitis, o dešinėje Algis Šukys (Šaukėnų seniūnas).
Algio Grigaičio mama buvo mano lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Nuostabi buvo mokytoja...
Paso nuotrauka. 17 m., jau Telšių taikomosios dailės technikumo moksleivis. Darant nuotrauką, fotografas liepė eiti apsikirpti, bet vėliau nusileido, kai plaukus už nugaros paslėpiau. Džinsiniai marškinėliai pirkti Plungės turguje. Už jau naudotus tėvas sumokėjo 120 rublių, o už gerokai nutrintus džinsus - 80 rb. Taip apsirengęs pagaliau pasijaučiau pilnaverčiu žmogumi:) 

Su tėvais prieš išeinant į kariuomenę. Palanga.


Kareivėlis antraisiais tarnybos metais - jau 20 m. 
Tarnavau netoli Tulos, priešlėktuvinės gynybos pulke
в/ч 71629 (200 sistema). 


Jau Lietuvos televizijos diktorius ( nuo 1983 m. kovo iki 1991 gegužės).

1988 gegužė, Gražinos Bigelytės-Bulavienės pasveikinimas su 50 metų jubiliejumi.
Nuotraukoje TV diktoriai:
Centre Gražina Bigelytė, iš kairės – Valda Montvilaitė, Laima Kybartienė, Regina Jokubauskaitė, Vytautas Kybartas. Antroje eilėje iš kairės Henrikas Paulauskas, Stasė Kybartienė (Vytauto žmona), Algirdas Meškauskas.


Mitingas 1988 m. rugpjūčio 23 d. – Vingio parke. Dalyvavo apie 200 tūkst. žmonių.
Su kolege TV diktore Stase Stankevičiene tądien skaitėme Panoramą. Prieš laidą dar suspėjome į šį įsimintiną renginį. Išvydus šimtatūkstantinę minią abejonių, kad būsime nepriklausomi nebebuvo, tik buvo nežinia – kada ir kokia kaina. Nuotrauka Martyno Vidzbelio
Tėvas fotografuodavo ekraną, gal retokai matėmės...

.

Užrašas  - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS TELEVIZIJA - tai reiškia, kad transliacija vyksta jau po 1991m. sausio 13d.  iš Aukščiausiosios Tarybos rūmų.
Žinios iš Kauno...

1991 gegužė, Aukščiausioji taryba. Su Jonu Geču ir Česlovu Jezersku.1991 m. vasario mėnesį  kartu su operatoriumi Mindaugu Gucevičiumi kūrėme laidą "Savanoriai". Laidos filmavimo metu Audriaus Butkevičiaus buvau "užverbuotas" į Krašto apsaugos departamentą. Pareigos vadinosi - Informacinės gynybos skyriaus viršininkas:)

Interviu su Jonu Geču - Aukščiausiosios Tarybos rūmų gynybos savanorių vadu.


Su Česlovu Jezersku 1991 m.


 Su savanoriaisKrašto apsaugos ministerijos kieme apie 1992m. 


1400 Defense Pentagon, Washington, DC 20301-1400
1997 m. rugsėjo 18 d. Pentagono spaudos konferencijų salėje su tuometiniu Pentagono atstovu spaudai Kenneth Bacon. Lietuvos atstovai spaudai iš kairės:VRM, Prezidento -Jonas Rekešius, KAM, SAM, premjero - Albinas Pilipauskas, Pentagon Spokesman Kenneth Bacon, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos - Algirdas Meškauskas, VU Žurnalistikos instituto direktorė Audronė Nugaraitė, Seimo pirmininko - Loreta Zakarevičienė.Lanantis Lietuvos ambasadoje Vašingtone, dar spėjom sutikti ambasadorių Alfonsą Eidintą. Buvo šaunus cepelinų vakarėlis, kurį surengė išeivijos lietuviai. Gal tai ir buvo ambasadoriaus palydėtuvės, nebepamenu. Ta kelionė, tie kursai labai įsiminė. Na tik pagalvokite – lankėmės Baltuosiuose rūmuose, Kapitolijuje, Pentagone, matėme Klintoną, bendravome su Amerikos balso laidos kūrėjais, savo akimis mačiau lietuviškų laidų archyvo lentynas, lankiausi Romo Sakadolskio namuose, gyvenome šalia Watergate komplekso, matėme dvynius Niujorke. Pats sau pavydžiu tokių prisiminimų. Buvo dar daug kitų mielų dalykėlių. 1997 m.


2010 m. LRT Panorama šventė keturiasdešimtmetį. Atsiminė, pakvietė, su dideliu džiaugsmu dalyvavau.


------------------------------------------------------------------------------


Einu visur, kur kviečia:)


Čia pas Nomedą svečiuose:)

Kalbame apie smurto prieš moteris problemas.


Pozuoju Žvėryno fone:)


2002 m. premjerui įteikiau "Baltojo kaspino" ženklelį....

LSDP XXX suvažiavimo delegatas.

2009 m. minint Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos dešimtmetį.

Kontrolierė Aušrinė Burneikienė - nuostabus vadovas, nuostabus žmogus.


Deklamuoju:)Savo eilėraščius skaitau Poezijos pavasario renginyje Marcinkonyse. Tądien su poetais dar buvau Salovartėje. 2012 gegužė.Sūnus aplankė mamą
Mano šeima, kuri gyveimui suteikė prasmę.